Language of document :

Sag anlagt den 4. september 2006 - Haelterman m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-102/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Geert Haelterman (Ninove, Belgien) m.fl. (ved avocats A. Coolen, J.N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af de individuelle afslag på sagsøgernes ansøgninger om, at ansættelsesmyndigheden træffer overgangsforanstaltninger, som sikrer dem ligebehandling og sikrer deres erhvervede rettigheder i forbindelse med forfremmelsesåret 2005 og efterfølgende forfremmelsesår.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet påberåbt sig de samme anbringender som dem, der er påberåbt i sag F-47/06 1.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 25.