Language of document :

Tožba, vložena 4. septembra 2006 - Haelterman in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-102/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Geert Haelterman (Ninove, Belgija) in drugi (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke tožečim strankam

razglasitev ničnosti posameznih odločb o zavrnitvi zahtev tožečih strank, da naj Organ, pristojen za imenovanja (OPI), sprejme začasne ukrepe, da bi v ocenjevalnem obdobju 2005 in naslednjih zagotovil enako obravnavanje in njihove pridobljene pravice.

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeče stranke v podporo svojim tožbam navajajo enake tožbene razloge kot v okviru zadeve F-47/061.

____________

1 - ULUE C 154, 1.7.2006, str. 25.