Language of document :

Žaloba podaná dne 4. září 2006 - Blank a další v. Komise

(Věc F-103/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgie) a další (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí o zamítnutí orgánu oprávněného ke jmenování zapsat žalobce na seznam úředníků povýšených do platových tříd A*10 za hodnotící období 2005, takových jak tato rozhodnutí konkludentně vyplývají ze Správního sdělení č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005;

uvést orgánu oprávněnému ke jmenování účinky, které má zrušení napadených rozhodnutí a zejména překvalifikování platové třídy žalobců podle případu na platovou třídu A*10 se zpětným účinkem k 1. březnu 2005;

podpůrně, co se týče pouze jednoho z žalobců, jednak žalobkyni požádat, aby jej uznala za schopného povýšení do platové třídy A*10 při jeho příštím povýšení a jednak žalobkyni uložit, aby nahradila újmu utrpěnou týmž žalobcem z důvodu, že nebyl od 1. března 2005 povýšen do platové třídy A*10;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci na podporu své žaloby uvádějí žalobní důvody velmi podobné těm, které byly uvedeny v rámci věci F-45/061.

____________

1 - Úř. věst. EU C 143, 17.6.2006, s. 39