Language of document :

4. septembril 2006 esitatud hagi - Blank jt versus komisjon

(Kohtuasi F-103/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgia) jt (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse keeldumine kanda hagejad 2005. aasta edutamise raames palgaastmele A*10 edutatavate ametnike nimekirja, mis on 23. novembri 2005. aasta Information administrative'ist nr 85-2005 kaudselt tulenev otsus;

nimetada ametisse nimetavale asutusele vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärjed ja eelkõige hagejate ümbermääramine vastavalt palgaastmele A*10 tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2005;

teise võimalusena paluda ainult ühte hagejat puudutavas osas esiteks kostjal tunnistada hageja tema järgmisel edutamisel edutatavaks palgaastmele A*10, ja teiseks kohustada kostjat hüvitama samale hagejale kahju, mis tal tekkis alates 1. märtsist 2005 palgaastmele A*10 edutamata jätmisest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks esitavad hagejad väited, mis on väga sarnased kohtuasja F-45/061 raames esitatud väidetega.

____________

1 - ELT C 143, 17.6.2006, lk 39.