Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. března 2009 - Arpaillange a další v. Komise

(Věc F-104/06)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Přijetí do pracovního poměru - Zařazení - Bývalí zvláštní odborníci - Diplom - Odborná praxe - Námitka protiprávnosti"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Joséphine Arpaillange a další (Santiago, Chile) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastnice na podporu návrhových žádání žalované: Rada Evropské unie (zástupci: I. Sulce a B. Driessen, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání smluv, kterým se stanoví podmínky přijetí žalobců do pracovního poměru, jak vyplývají z jejich smluv smluvních zaměstnanců, z důvodu, že počet let odborné praxe, který je jim uznán orgánem oprávněným k uzavírání smluv, je nižší než počet let odborné praxe skutečně dosažených žalobci, a jednak návrh na náhradu škody s příslušenstvím.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 261, 28.10.2006, s. 35.