Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. március 12-i ítélete - Arpaillange és társai kontra Bizottság

(F-104/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Felvétel - Besorolás - Korábbi egyéni szakértők - Oklevél - Szakmai tapasztalat - Jogellenességi kifogás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chile, Chile) és társai (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: I. Sulce és B. Driessen meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a szerződéskötésre jogosult hatóság a felperesek alkalmazási feltételeit az ideiglenes alkalmazotti szerződéseikben foglaltak szerinti módon megállapító határozatainak megsemmisítése annyiban, amennyiben a szerződéskötésre jogosult hatóság a felpereseknek az általuk ténylegesen szerzett szakmai tapasztalatnál kevesebbet ismert el, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 261., 2006.10.28., 35. o.