Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 16. septembri 2010. aasta määrus - Blank jt versus komisjon

(kohtuasi F-103/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 261, 28.10.2006, lk 35.