Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 16.9.2010 - Blank ym. v. komissio

(Asia F-103/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 261, 28.10.2006, s. 35.