Language of document :

2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Blank ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-103/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 261, 2006 10 28, p. 35.