Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Hispaania) 11. märtsil 2021 – AD jt versus PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV ja DAF Trucks Deutschland GmbH

(kohtuasi C-163/21)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: AD jt

Kostjad: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV ja DAF Trucks Deutschland GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta direktiivi 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral1 , artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et asjakohaste tõendite avaldamine käsitleb ainult kostja või kolmanda isiku valduses olevaid dokumente, mis on juba olemas, või vastupidi, artikli 5 lõige 1 hõlmab ka võimalust avaldada dokumente, mille peab pool, kellele teabetaotlus esitatakse, looma ex novo, koondades või klassifitseerides selleks teavet, teadmisi või andmeid, mis on tema valduses?

____________

1 ELT 2014, L 349, lk 1.