Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 25. janvāra rīkojums - Duyster/Komisija

(lieta F-80/06)

Civildienests - Ierēdņi - Bērna kopšanas atvaļinājums - Lūgums atcelt bērna kopšanas atvaļinājumu - Lis pendens - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Duyster Tineke, Oetrange (Luksemburga) (pārstāvis - van den Muijsenbergh, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2005. gada 22. decembra lēmuma, kas atzīst par nepieņemamu prasītājas 2005. gada 6. decembra lūgumu attiecībā uz iecēlējinstitūcijas 2005. gada 17. novembra lēmumu par prasītājas bērna kopšanas atvaļinājuma sākuma datumu, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasība ir noraidāma kā acīmredzami nepieņemama;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________