Language of document : ECLI:EU:F:2007:237

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gruodžio 19 d.

Byla F‑84/06

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Medicininių išlaidų atlyginimas – Eksplicitinis prašymo atmetimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo L. Marcuccio, buvęs Komisijos pareigūnas, prašo panaikinti implicitinį Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo 2005 m. birželio 20 d. ir liepos 18 d. prašymus atlyginti 100 % jo patirtų įvairių medicinos išlaidų, pateiktus pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalį. Be to, ieškovas prašo priteisti iš Komisijos sumokėti jam aptariamos bendros medicinos išlaidų sumos ir jam šiuo pagrindu jau sumokėtos sumos skirtumą, t. y. 89,56 EUR. Galiausiai ieškovas prašo, kad nuo šios sumos būtų priskaičiuota 10 % metinių palūkanų su metine kapitalizacija, skaičiuojamų nuo 2005 m. birželio 21 dienos.

Sprendimas: Tarnautojų teismas atsisako jurisdikcijos byloje Marcuccio prieš Komisiją (F‑84/06), kad sprendimą šioje byloje priimtų Pirmosios instancijos teismas. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Santrauka

Procesas – Jurisdikcijos paskirstymas tarp įvairių Bendrijos teismų

(Teisingumo Teismo statuto I priedo 8 straipsnio 3 dalis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis)

Nagrinėdamas ieškinį, pareikštą dėl atsisakymo atlyginti 100 % pareigūno patirtų medicinos išlaidų, į kurių atlyginimą, kaip tvirtina šis suinteresuotasis asmuo, jis turi teisę dėl to, kad serga psichikos liga, Tarnautojų teismas pagal Teisingumo Teismo statuto I priedo 8 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą privalo atsisakyti jurisdikcijos Pirmosios instancijos teismo naudai, jeigu šiame teisme dar yra neišnagrinėtų kitų ieškinių tarp tų pačių šalių, kurie grindžiami tuo pačiu teisiniu pagrindu ir susiję su 100 % medicinos išlaidų atlyginimu. Šie skirtingi ieškiniai sudaro vieną bylą, todėl vadovaujantis geru teisingumo vykdymu, kurį siekiama užtikrinti Teisingumo Teismo statuto I priedo 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis, šią bylą reikėtų patikėti nagrinėti vienam teismui.

(žr. 8–16 punktus)