Language of document : ECLI:EU:F:2008:102

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI

A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

4 septembrie 2008

Cauza F‑81/06

Tineke Duyster

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Duyster solicită, printre altele, anularea deciziei din 11 mai 2006 de respingere a reclamației sale îndreptate împotriva deciziei Comisiei din 8 noiembrie 2005 prin care s‑a respins cererea sa de despăgubire pentru prejudiciul cauzat de nereguli care ar fi fost săvârșite în cadrul acordării unui concediu parental

Decizia: Radiază din registrul Tribunalului cauza F‑81/06, Duyster/Comisia. Comisia se angajează să plătească reclamantei suma forfetară de 2 000 de euro. Comisia se angajează să semneze, să depună la dosarul personal al reclamantei și să îi comunice scrisoarea pe care o întocmise în atenția acesteia, în versiunea modificată ca urmare a propunerilor formulate de Tribunal în scrisoarea din 12 iunie 2008. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile reclamantei până la concurența sumei de 1 000 de euro.

Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69 și 74)