Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus - Schell versus komisjon

(Kohtuasi F-83/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Edutamispunktid - Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Arno Schell (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Esimese võimalusena nõue tühistada 2004. ja 2005. aasta edutamise raames edutatud ametnike loetelud osas, milles need ei sisalda hageja nime, ning teise võimalusena nõue tühistada eespool nimetatud edutamise käigus toimunud edutamispunktide andmine hagejat puudutavas osas.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 18.