Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2008. január 25.

F‑80/06. sz. ügy

Tineke Duyster

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szülői szabadság – Szülői szabadság visszavonása iránti kérelem – Perfüggőség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben T. Duyster többek között a 2006. május 11‑i azon bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amely elutasítja a 2005. december 22‑i azon bizottsági határozat ellen benyújtott panaszát, amely elfogadhatatlannak nyilvánítja a szülői szabadságának a 2004. november 8‑áig visszaható hatállyal való megszüntetésére irányuló, 2005. december 6‑án előterjesztett kérelmét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Az eljárási iratok elfogadhatósága – Az irat benyújtásakor való értékelés

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 114. cikk)

2.      Eljárás – Perfüggőségi kifogás

1.      Ugyanúgy, ahogy a kereset elfogadhatósága a benyújtáskor megvizsgálandó, más eljárási iratok, mint például az elfogadhatatlansági kifogásra hivatkozó irat elfogadhatósága is a benyújtásakor vizsgálandó. Az ilyen értelmezés biztosítja a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének tiszteletben tartását.

(lásd a 42. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 50/84. sz., Bensider és társai kontra Bizottság ügyben 1984. november 27‑én hozott ítéletének (EBHT 1984., 3991. o.) 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑236/00. R. II. sz., Stauner és társai kontra Parlament és Bizottság ügyben 2001. október 8‑án hozott végzésének (EBHT 2001., II‑2943. o.) 49. pontja, valamint T‑219/01. sz., Commerzbank kontra Bizottság ügyben 2003. július 9‑én hozott végzésének (EBHT 2003., II‑2843. o.) 61. pontja.

2.      Az olyan keresetet, amely ugyanazon feleket állítja szembe, ugyanazon tárgyra irányul, és ugyanazon jogalapokon alapul, mint valamely korábban benyújtott kereset, mint elfogadhatatlant el kell utasítani.

(lásd az 52. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 172/83. és 226/83. sz., Hoogovens Groep kontra Bizottság egyesített ügyekben 1985. szeptember 19‑én hozott ítéletének (EBHT 1985., 2831. o.) 9. pontja, valamint 358/85. és 51/86. sz., Franciaország kontra Parlament egyesített ügyekben 1988. szeptember 22‑én hozott ítéletének (EBHT 1988., 4821. o.) 12. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑68/07. sz., Landtag Schleswig‑Holstein kontra Bizottság ügyben 2007. június 14‑én hozott végzésének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 16. pontja.