Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. novembril 2015 – Stichting Brein versus Ziggo BV ja XS4All Internet BV

(kohtuasi C-610/15)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Stichting Brein

Kostja: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Eelotsuse küsimused

Kas tegemist on teoste üldsusele edastamisega veebilehe haldaja poolt direktiivi 2001/291 artikli 3 lõike 1 tähenduses, kui nimetatud veebileht ei sisalda kaitstud teoseid, aga eksisteerib süsteem […], mille kaudu indekseeritakse ja kategoriseeritakse kasutajate jaoks metainformatsiooni kaitstud teoste kohta, mis asuvad kasutajate arvutites, nii et kasutajad saavad selle süsteemi abil üles leida kaitstud teosed ning neid nii üles kui alla laadida?

Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt: Kas direktiivi 2001/29 artikli 8 lõige 3 ja direktiivi 2004/482 artikkel 11 on aluseks ettekirjutuse tegemiseks vahendajale nimetatud sätete tähenduses, kes soodustab esimeses küsimuses kirjeldatud viisil rikkumiste toimepanemist kolmandate isikute poolt?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (EÜT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32).