Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Constitucional (Portugalska) 3. marca 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda

(Zadeva C-136/21)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Constitucional

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Autoridade Tributária e Aduaneira

Nasprotna stranka: VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 110 PDEU, ločeno oziroma v povezavi s členom 191 PDEU, zlasti z njegovim odstavkom 2, mogoče razlagati tako, da ne nasprotuje predpisu nacionalnega prava, ki pri uporabi znižanj, povezanih s povprečnim zmanjšanjem vrednosti vozil na nacionalnem trgu, za davek na rabljena vozila z dokončno registrsko oznako Skupnosti, ki so jo dodelile druge države članice Evropske unije, ne upošteva okoljskega elementa, zaradi česar je lahko tako izračunan znesek višji od zneska, obračunanega za enakovrstna domača rabljena motorna vozila?

____________