Language of document :

Pritožba, ki jo je 2. marca 2021 vložila Production Christian Gallimard zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-863/19, Production Christian Gallimard/EUIPO - Éditions Gallimard

(Zadeva C-143/21 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Production Christian Gallimard (zastopnica: L. Dreyfuss-Bechmann, avocate)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 5. maja 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Production Christian Gallimard nosi svoje stroške.

____________