Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. března 2013 – Scheefer v. Parlament

(Věc F-41/12)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Vypovězení pracovní smlouvy dočasného zaměstnance uzavřené na dobu neurčitou – Legitimní důvod“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Séverine Scheefer (Lucemburk, Lucembursko), (zástupci: R. Adam a P. Ketter, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: V. Montebello-Demogeot a M. Ecker, zmocněnkyně)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu o vypovězení pracovní smlouvy dočasného zaměstnance uzavřené se žalobkyní na dobu neurčitou a návrh na náhradu škody.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Séverine Scheefer ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.