Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. marca 2013 – Scheefer/Parlament

(vec F-41/12)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Zrušenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú – Legitímny dôvod)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: R. Adam a P. Ketter, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: V. Montebello-Demogeot a M. Ecker, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu o zrušení zmluvy dočasného zamestnanca uzavretej so žalobkyňou na dobu neurčitú a návrh na náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Séverine Scheefer znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskeho parlamentu.