Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 mars 2013 – Séverine Scheefer mot Europaparlamentet

(Mål F-41/12)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Uppsägning av avtal om tillsvidareanställning som tillfälligt anställd – Giltigt skäl)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna R. Adam och P. Ketter)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: V. Montebello-Demogeot och M. Ecker)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning som tillfälligt anställd samt yrkande om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Séverine Scheefer ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 138, 12.5.2012, s. 38.