Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete – CF kontra EASA

(F-40/12. sz. ügy)1

(„Közszolgálat – Korábbi ideiglenes alkalmazott – Határozott idejű szerződés – Betegszabadság alatti elbocsátás – Az általános végrehajtási rendelkezések 16. cikke – Az általános végrehajtási rendelkezések 48. cikkének b) pontja – Lelki zaklatás”)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CF (Bierges, Belgium) (képviselő: A. Schwend ügyvéd)

Alperes: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (képviselők: F. Manuhutu meghatalmazott, segítői: D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése, valamint az ezen elbocsátás és állítólagos zaklatás miatt állítólag őt ért kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2011. május 24-i azon határozatot, amellyel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség munkaszerződés megkötésére jogosult hatósága megszüntette CF ideiglenes alkalmazotti szerződését.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, hogy vagyoni kártérítés címén fizessen meg CF-nek 88 189,76 euró összeget.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni a CF részéről felmerült költségek háromnegyedét.

CF maga viseli saját költségeinek egynegyedét.

____________

1 HL C 184., 2012.6.23., 24. o.