Language of document :

Personaldomstolens dom av den 19 juni 2013 – CF mot AESA

(Mål F-40/12)(1 )

(Personalmål – Före detta tillfälligt anställd – Tidsbegränsad anställning – Uppsägning under sjukledighet – Artikel 16 i anställningsvillkoren – Artikel 48 b i anställningsvillkoren – Mobbning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CF (Bierges, Belgien) (ombud: advokaten A. Schwend)

Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (AESA) (ombud: F. Manuhutu, biträdd av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden från dennes tjänst och om ersättning för den skada denna anser sig ha lidit genom denna uppsägning och påstådda trakasserier.

Domslut

Beslutet av den 24 maj 2011, genom vilket den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet har sagt upp CF:s tillfälliga anställning, ogiltigförklaras.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska till CF utge 88 189,76 euro för ekonomisk skada.

Talan ogillas i övriga delar.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av CF:s rättegångskostnader.

CF ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostander.

____________

(1 ) EUT C 184, 23.6.12, s. 24.