Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 26. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-42/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt priekšlikumu pārskaitīt pensijas tiesības, kas iegūtas pirms dienesta uzsākšanas Komisijā, pamatojoties uz aprēķinu, kurā ir ņemti vērā jaunie Vispārīgie īstenošanas noteikumi (VĪN), kuri stājās spēkā pēc tam, kad prasītājs bija iesniedzis pieteikumu par pārskatīšanu

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja 2011. gada 14. decembra sūdzība, ar kuru tika lūgts piemērot VĪN un uzkrāšanas likmes, kuras bija spēkā brīdī, kad viņš iesniedza pieteikumu par pensijas tiesību pārskaitīšanu;

vajadzības gadījumā atcelt Atalgojuma un individuālo tiesību biroja (PMO) 2011. gada 1. augusta priekšlikumu, ar kuru tiek piemērotas aktuārās vērtības, kuras ir balstītas uz jaunajiem VĪN;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.