Language of document :

Beroep ingesteld op 26 maart 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-42/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het voorstel voor overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van de berekening die rekening houdt met de nieuwe AUB die na het door de verzoekende partij ingediende verzoek om overdracht in werking zijn getreden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoeksters klacht van 14 december 2011 strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële tarieven die op het moment van haar verzoek om overdracht van pensioenrechten van toepassing waren;

voor zover nodig, nietigverklaring van het voorstel van het PMO van 1 augustus 2011 waarbij de uit de nieuwe AUB volgende actuariële waarden zijn toegepast;

verwijzing van de Commissie in de kosten.