Language of document :

Acțiune introdusă la 26 martie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-42/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea propunerii de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei pe baza calculului efectuat în temeiul noilor DGA, intrate în vigoare ulterior cererii de transfer a reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a reclamației reclamantului din 14 decembrie 2011 prin care se solicita aplicarea DGA și a ratelor actuariale în vigoare la momentul cererii de transfer al drepturilor de pensie;

în măsura în care este necesar, anularea propunerii din 1 august 2011 a PMO, cu aplicarea valorilor actuariale rezultate din noile DGA;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.