Language of document :

Žaloba podaná dne 20. března 2012 – ZZ v. EASA

(Věc F-40/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: A. G. Schwend, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o propuštění žalobce a návrh na náhradu škody, kterou žalobce údajně utrpěl z důvodu tohoto propuštění a tvrzeného obtěžování.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí o rozvázání pracovního poměru ze dne 24. května 2011 se všemi finančními důsledky, které z něho vyplývají;

uložit EASA zaplacení částky ve výši 301 559,04 eur jako náhradu majetkové újmy;

uložit EASA zaplacení částky ve výši 50 000 eur jako náhradu morální újmy;

uložit EASA zaplacení částky stanovené na 250 eur za den, a to ode dne 23. května 2011 do dne oznámení rozhodnutí, které bude přijato, jako náhradu morální újmy způsobené obtěžováním;

uložit EASA náhradu nákladů řízení.