Language of document :

Kanne 20.3.2012 – ZZ v. Euroopan lentoturvallisuusvirasto

(Asia F-40/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja A. G. Schwend)

Vastaaja: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan päätös, jolla kantaja irtisanottiin, ja jossa vaaditaan kantajalle tästä irtisanomisesta ja häirinnästä aiheutuneen vahingon korvaamista.

Vaatimukset

24.5.2011 tehty päätös, jolla kantaja irtisanottiin, on kumottava, ja kaikista tästä aiheutuvista taloudellisista seurauksista on määrättävä

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on velvoitettava korvaamaan aineellinen vahinko 301 559, 04 eurolla

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on velvoitettava korvaamaan aineeton vahinko 50 000 eurolla

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on velvoitettava korvaamaan 250 euroa päivässä 23.5.2011 ja häirinnällä aiheutetun aineettoman vahingon korvaamisesta tehtävän päätöksen tiedoksiantamisen väliseltä ajalta

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.