Language of document :

Beroep ingesteld op 20 maart 2012 – ZZ / AESA

(Zaak F-40/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. G. Schwend, advocaat)

Verwerende partij: Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij te ontslaan en verzoek om vergoeding van de schade die zij door dit ontslag en door het gestelde psychisch geweld zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot beëindiging van de aanstelling van 24 mei 2011, met alle daaraan verbonden financiële gevolgen;

veroordeling van het AESA tot betaling van een vergoeding van 301 559,04 EUR voor de geleden materiële schade;

veroordeling van het AESA tot betaling van een vergoeding van 50 000 EUR voor de geleden immateriële schade;

veroordeling van het AESA tot betaling van een bedrag van 250 EUR voor elke dag tussen 23 mei 2011 en de dag van de betekening van de te geven beslissing over de vergoeding van de immateriële schade als gevolg van het psychisch geweld;

verwijzing van het AESA in de kosten van de procedure.