Language of document :

Talan väckt den 20 mars 2012 – ZZ mot EASA

(Mål F-40/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A.G. Schwend)

Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden från dennes tjänst och om ersättning för den skada denna anser sig ha lidit genom denna uppsägning och påstådda trakasserier.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att säga upp anställningen den 24 maj 2011, och dess ekonomiska verkningar,

förplikta EASA att betala sökanden 301 559,04 euro som ersättning för materiell skada,

förplikta EASA att betala sökanden 50 000 euro som ersättning för ideell skada,

förplikta EASA att betala sökanden 250 euro per dag från och med den 23 maj 2011 till delgivningen av ett framtida beslut om ersättning för ideell skada till följd av trakasserier, samt

förplikta EASA att ersätta rättegångskostnaderna.