Language of document :

Beroep ingesteld op 21 maart 2012 – ZZ / Parlement

(Zaak F-41/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: R. Adam en P. Ketter, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement om de overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd van de verzoekende partij te beëindigen en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het Parlement van 20 juni 2011 tot beëindiging van de overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd van de verzoekende partij nietig verklaren;

voor zover nodig, het uitdrukkelijke besluit van het Europees Parlement tot afwijzing van de klacht nietig verklaren;

beslissen dat de verzoekende partij opnieuw wordt tewerkgesteld bij het Europees Parlement;

subsidiair en indien het Gerecht toch tot het oordeel mocht komen dat een herplaatsing niet mogelijk is respectievelijk dat die herplaatsing noch in het belang van de verzoekende partij noch in dat van het Europees Parlement is, het Europees Parlement veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de materiële schade welke op 36 maanden salaris wordt geraamd, dan wel van elk ander ex aequo et bono vast te stellen bedrag, en van een vergoeding voor de immateriële schade van 15 000 EUR;

in elk geval, het Parlement veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade van 15 000 EUR;

de verzoekende partij alle andere rechten en middelen voorbehouden, met name het recht om een aanvullende vergoeding te vragen voor de schade veroorzaakt door de onrechtmatige gedraging van het Parlement en om andere bewijzen over te leggen of getuigen op te roepen;

het Parlement verwijzen in alle kosten, daaronder begrepen de door verzoekster gemaakte advocaatkosten.