Language of document :

Tožba, vložena 21. marca 2012 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-41/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: R. Adam in P. Ketter, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o odpovedi pogodbe začasnega uslužbenca tožeče stranke za nedoločen čas in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Parlamenta z dne 20. junija 2011 o odpovedi pogodbe začasnega uslužbenca tožeče stranke za nedoločen čas naj se razglasi za nično;

po potrebi naj se za nično razglasi izrecna odločba Evropskega parlamenta o zavrnitvi pritožbe;

zagotovi naj se prerazporeditev tožeče stranke v Evropskem parlamentu;

podredno, če bi Sodišče za uslužbence menilo, da ni mogoče zagotoviti nobene vrnitve tožeče stranke na delovno mesto, saj taka vrnitev na delovno mesto ne bi bila niti v interesu tožeče stranke niti v interesu Evropskega parlamenta, je treba Evropskemu parlamentu naložiti plačilo premoženjske škode, ocenjene na 36 mesečnih plač ali na katerikoli drugi znesek, določen po pravičnem preudarku, in nepremoženjske škode v višini 15.000 EUR;

vsekakor naj se Evropskemu parlamentu naloži plačilo nepremoženjske škode v višini 15.000 EUR iz naslova;

tožeči stranki naj se pridržijo kakršnekoli druge pravice, pravna sredstva, tožbeni razlogi in tožbe ter zlasti nadaljnji odškodninski zahtevki za škodo, nastalo zaradi napačnega ravnanja Parlamenta, ter pravica do predložitve drugih dokazov ali povabila obremenilnih prič;

Parlamentu naj se naloži plačilo vseh stroškov postopka, vključno s stroški odvetnikov tožeče stranke.