Language of document :

Žaloba podaná dne 30. března 2012 – ZZ v. EIGE

(Věc F-43/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: T. Bontinck, S. Woog, advokáti)

Žalovaný: Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EIGE, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o poskytnutí příplatku za vedení za období od 1. června 2010 do 30. září 2011.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí ze dne 12. ledna 2012 ředitelky EIGE, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o poskytnutí příplatku za vedení za období od 1. června 2010 do 30. září 2011 a které bylo po stížnosti žalobkyně potvrzeno rozhodnutím ze dne 27. února 2012 zmocněnce oddělení pro lidské zdroje EIGE;

nařídit vyplacení příplatku za vedení za období od 1. června 2010 do 30. září 2011, navýšeného o úrok z prodlení, jehož částka bude vypočítána na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, zvýšené o dva procentní body, od 30. září 2011;

uložit Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů náhradu nákladů řízení.