Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 4.5.2016 – Bouvret v. komissio

(Asia F-42/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet – Siirto unionin eläkejärjestelmään – Uusiin yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin perustuva hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jonka asianomainen on hyväksynyt – Oikeudenkäyntiväite – Epäedullisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Bouvret (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten asianajajat D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi asianajaja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, sekä lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota ehdotus, joka koskee ennen komission palvelukseen astumista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtoa sellaisen laskelman perusteella, jossa otetaan huomioon uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka ovat tulleet voimaan kantajan haettua eläkeoikeuksien siirtoa.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Florence Bouvret vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 184, 23.6.2012, s. 25.