Language of document :

Acțiune introdusă la 28 mai 2009 - Comisia Comunităților Europene/Republica Austria

(Cauza C-189/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Balta şi B. Schöfer, agenți)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin neadoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare în vederea transpunerii Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE1 sau prin necomunicarea acestor acte Comisiei, Republica Austria nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive;

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul pentru transpunerea directivei a expirat la 15 septembrie 2007. La momentul la care a fost introdusă prezenta acțiune, pârâta nu adoptase actele necesare pentru transpunerea directivei sau, în orice caz, nu le comunicase Comisiei.

____________

1 - JO L 105, 13.4.2006, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51.