Language of document :

Tožba, vložena 28. maja 2009 - Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-189/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Balta in B. Schöfer, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predloga tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Republika Avstrija ni izpolnila obveznosti iz Direktive 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES1 s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos te direktive, oziroma, da jih ni sporočila Komisiji;

Republiki Avstriji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos te direktive je potekel 15. septembra 2007. Ob vložitvi te tožbe tožena stranka še ni sprejela ukrepov, potrebnih za prenos te direktive, oziroma jih Komisiji v nobenem primeru ni sporočila.

____________

1 - UL L 105, str. 54.