Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 29. července 2010 - Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-189/09)1

"Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 2006/24/ES - Ochrana soukromí - Uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací - Neprovedení ve stanovené lhůtě"

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Balta a B. Schöfer, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika (zástupce: E. Riedl, zmocněnec)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Rada Evropské unie

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem - Nepřijetí nebo neoznámení předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54), ve stanovené lhůtě

Výrok

Rakouská republika tím, že nepřijala ve stanovené lhůtě právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z uvedené směrnice.

Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 180, 1.8.2009.