Language of document :

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 29. julija 2010 - Evropska komisija proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-189/09)1

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2006/24/ES - Varstvo zasebnosti -Hramba podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev - Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Balta in B. Schöfer, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Avstrija (zastopnik: E. Riedl, zastopnik)

Intervenient v podporo tožeče stranke: Svet Evropske unije

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države - Nesprejetje oziroma nesporočitev določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES (UL L 105, str. 54), v določenem roku (UL L 105, str. 54)

Izrek

Republika Avstrija ni izpolnila obveznosti iz Direktive 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in spremembi Direktive 2002/58/ES s tem, da v predpisanem roku ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos te direktive, oziroma, da jih ni sporočila Komisiji;

Republiki Avstriji se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 180, 1.8.2009.