Language of document :

Acțiune introdusă la 2 august 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-79/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Repararea prejudiciului material și moral pretins suferit ca urmare a lipsei adoptării de măsuri de executare a Hotărârii în cauza F-128/07.

Concluziile reclamantului

Obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 10 000 EUR pentru pierderea unei oportunități, suferită ca urmare a lipsei adoptării de măsuri de executare în ceea ce îl privește;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 5 000 EUR pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a lipsei oricărei comunicări a Comisiei cu privire la măsurile pe care aceasta intenționa să le adopte pentru executarea hotărârii de anulare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________