Language of document :

Tožba, vložena 2. avgusta 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-79/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi nastala zaradi nesprejetja ukrepov za izvajanje sodbe F-128/07.

Predlogi tožeče stranke

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača 10.000 EUR iz naslova izgubljene priložnosti zaradi nesprejetja ukrepov za izvajanje v zvezi z njo;

Komisiji naj se naloži, naj tožeči stranki plača 5000 EUR iz naslova nepremoženjske škode, ki naj bi ji nastala s tem, da je Komisija nikakor ni obvestila o tem, kako namerava ukrepati na podlagi sodbe o razglasitvi ničnosti;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________