Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 20. juuni 2012. aasta otsus – Menidiatis versus komisjon

(kohtuasi F-79/11)1

(Avalik teenistus– Ametnikud – Töölevõtmine – Kandidatuuri tagasilükkamine – Tühistava kohtuotsuse täitmine – Mõistlik tähtaeg – Individuaalsed täitemeetmed – Võimaluse kaotamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tasuda hagejale hüvitist sellise varalise ja mittevaralise kahju korvamiseks, mis väidetavalt tekkis kohtuotsuse F-128/07 täitmise meetmete puudumise tõttu.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta A. Menidiatis’e kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 311, 22.10.2011, lk 47