Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 20 iunie 2012 – Menidiatis/Comisia

(Cauza F-79/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Respingerea candidaturii – Executarea hotărârii de anulare – Termen rezonabil – Măsuri de executare individuale – Pierderea unei șanse)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Andreas Menidiatis (Rhode-Saint-Genèse, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cerere având ca obiect plata către reclamant a unei sume pentru repararea prejudiciului material și moral despre care se pretinde că a fost suferit ca urmare a lipsei adoptării de măsuri de executare a hotărârii în cauza F-128/07DispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Menidiatis suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.