Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 19. června 2013 – BY v. AESA

(Věc F-81/11)1

„Zaměstnanci AESA – Dočasný zaměstnanec – Přípustnost – Lhůta pro podání žaloby – Nepříznivý hodnotící posudek – Nové přidělení – psychické obtěžování – Zneužití pravomoci“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BY (Lasne, Belgie) (zástupce: B.-H. Vincent, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (zástupci: F. Manuhutu, zmocněnec, ve spolupráci s D. Waelbroeckem a A. Duronem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí znovu přidělit žalobce na nemanažerskou pozici v zájmu služby v důsledku nepříznivého hodnotícího posudku a návrh, aby žalobci byla vyplacena částka z titulu údajně vzniklé škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

BY ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví.

____________

1 Úř. věst. C 340, 19.112011, s. 41.