Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete – BM kontra EKB

(F-78/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az EKB személyzete – A próbaidő visszamenőlegesen történő meghosszabbítása – A szerződés próbaidő alatti megszüntetéséről szóló határozat – Fegyelmi eljárás)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: BM (Frankfurt-am-Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: eredetileg P. Embley, M. López Torres és E. Carlini, meghatalmazotti minőségben, később M. López Torres és E. Carlini meghatalmazotti minőségben, segítőjük B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EKB azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a felperes szerződését próbaideje alatt megrovással szankcionált fegyelmi vétség miatt megszüntetették.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Központi Bank Igazgatóságának a BM szerződését 2011. október 31-i hatállyal megszüntető 2011. május 20-i határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Központi Bank maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a BM részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 319., 2011.10.29., 30. o.