Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 – BM/ECB

(Zaak F-78/11)1

Openbare dienst – Personeel van ECB – Retroactieve verlenging van proeftijd – Besluit om overeenkomst gedurende proeftijd te beëindigen – Tuchtprocedure

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: BM (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Embley, M. López Torres en E. Carlini, gemachtigden, vervolgens M. López Torres en E. Carlini, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de ECB om verzoekers overeenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen wegens een tuchtrechtelijke fout die is bestraft met een berisping

Dictum

Het besluit van de directie van de Europese Centrale Bank van 20 mei 2011 om de overeenkomst van BM op 31 oktober 2011 te beëindigen, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Centrale Bank zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van BM.

____________

1     PB C 319, 29/10/11, blz. 30.