Language of document : ECLI:EU:F:2012:89

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. birželio 20 d.

Byla F‑79/11

Andreas Menidiatis

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Įdarbinimas – Kandidatūros atmetimas – Sprendimo dėl panaikinimo vykdymas – Protingas terminas – Atskiros vykdymo priemonės – Galimybės netekimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo prašoma nurodyti Komisijai pervesti A. Menidiatis, pirma, 10 000 EUR dėl galimybių praradimo, kurį lėmė tai, kad jo atžvilgiu nebuvo imtasi 2009 m. balandžio 2 d. Sprendimo Menidiatis prieš Komisiją (F‑128/07, toliau – Sprendimas Menidiatis) vykdymo priemonių, ir, antra, 5 000 EUR neturtinei žalai, patirtai Komisijai nepranešus apie veiksmus, kurių ji ketino imtis priėmus Sprendimą Menidiatis dėl panaikinimo, atlyginti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Sprendimas dėl panaikinimo – Poveikis – Įdarbinimo procedūros panaikinimas – Administracijos pareiga

(SESV 266 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Sprendimas dėl panaikinimo – Poveikis – Pareiga imtis vykdymo priemonių – Protingas terminas – Panaikinto Komisijos sprendimo dėl įdarbinimo pakeitimas nauju sprendimu

(SESV 266 straipsnis)

1.      Jeigu įdarbinimo procedūra buvo panaikinta Sąjungos teismo sprendimu, toks sprendimas jokiais atvejais negali daryti įtakos administracijos turimai diskrecijai išplėsti pasirinkimo galimybes dėl tarnybos interesų atšaukiant pradinį pranešimą apie laisvą darbo vietą ir atitinkamai pradedant naują procedūrą ginčijamai darbo vietai užimti. Kadangi paskyrimų tarnyba negali tęsti pirminės įdarbinimo procedūros, kurios neteisėtumas buvo pripažintas sprendimu dėl panaikinimo, ji juolab turi teisę pradėti naują įdarbinimo procedūrą, o ne tęsti pirminę įdarbinimo procedūrą nuo stadijos, buvusios iki neteisėto akto priėmimo.

(žr. 37 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. balandžio 15 d. Sprendimo Angelidis prieš Parlamentą, F‑104/08, 42 punktas.

2.      Paprastai sprendimas dėl panaikinimo, kuriuo reikalaujama imtis tam tikrų administracinių priemonių, negali būti vykdomas nedelsiant, o institucijoms turi būti suteiktas protingas terminas, per kurį jos galėtų imtis priemonių sprendimui dėl panaikinimo įvykdyti.

Kalbant apie Tarnautojų teismo sprendimą, kuriuo Komisijai suteikiama įvairių galimybių pasirenkant teisinį pagrindą naujam sprendimui, susijusiam su Komisijos atstovybių vadovų darbo vietų užėmimu, protingu laikytinas penkių mėnesių terminas, skirtas skirtingiems teisiniams sprendimams išanalizuoti ir vėliau naujam sprendimui, susijusiam su atstovybių vadovų darbo vietų užėmimu, priimti.

(žr. 40 ir 43 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1984 m. sausio 12 d. Sprendimo Turner prieš Komisiją, 266/82, 5 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. liepos 10 d. Sprendimo Apostolidisir kt.prieš Komisiją, T‑81/96, 37 punktas.