Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


1 octombrie 2013


Cauza F‑82/11


Nicolaos Loukakis

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Comitetul pentru personal din cadrul Parlamentului European – Alegeri –Neregularități în procesul electoral”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, de domnul Loukakis și alți 18 reclamanți împotriva Parlamentului European, privind omisiunea acestuia de a cenzura neregularitățile care ar fi afectat alegerea membrilor comitetului pentru personal în noiembrie 2010

Decizia:      Anulează decizia implicită din 20 mai 2011 a Parlamentului European de a nu cenzura neregularitățile care afectează alegerile pentru comitetul pentru personal din noiembrie 2010. Respinge restul motivelor acțiunii. Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de reclamante. Organizațiile sindicale Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, pe de o parte, și organizația sindicală Pluralist, pe de altă parte, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Reprezentare – Comitetul pentru personal – Alegeri – Parlamentul European – Lipsa cvorumului necesar la finalul primului tur – Obligație de a organiza un al doilea tur de scrutin – Posibilitatea de a prelungi primul tur de scrutin – Condiție – Existența unui motiv legitim

[Statutul funcționarilor, anexa II, art. 1 al cincilea paragraf; Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European, art. 6 alin. (6)-(8)]

2.      Funcționari – Reprezentare – Comitetul pentru personal – Alegeri – Parlamentul European – Obligația colegiului observatorilor de a înființa birouri de vot – Conținut

(Statutul funcționarilor, anexa II, art. 1; Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European, art. 11 alin. (1)]

3.      Funcționari – Reprezentare – Comitetul pentru personal – Alegeri – Parlamentul European – Obligația colegiului observatorilor de a furniza alegătorilor orice informație privind data și locul numărării voturilor – Conținut

(Statutul funcționarilor, anexa II, art. 1; Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European, art. 15)

4.      Funcționari – Reprezentare – Comitetul pentru personal – Alegeri – Parlamentul European – Obligația colegiului observatorilor de a publica precizări în legătură cu rezultatele scrutinului – Conținut

(Statutul funcționarilor, anexa II, art. 1; Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European, art. 18 alin. (1), (2) și (4)

1.      Articolul 1 al cincilea paragraf din anexa II la statut și articolul 6 alineatele (6)-(8) din Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European stabilesc obligativitatea organizării unui al doilea, chiar a unui al treilea tur de scrutin în cazul în care, la finalul primului, respectiv al celui de al doilea tur de scrutin, cvorumul necesar, stabilit la două treimi și, respectiv, la majoritatea alegătorilor, nu a fost atins.

Deși aceste dispoziții nu pot fi interpretate în sensul că lipsesc adunarea generală de posibilitatea de a decide, anterior expirării termenelor prevăzute inițial pentru organizarea sa, prelungirea primului tur de scrutin, o astfel de posibilitate este condiționată totuși de existența unui motiv legitim. În această privință, un motiv care nu prezintă niciun caracter neprevăzut, astfel cum demonstrează desfășurarea primului tur de scrutin într‑o perioadă de concedii, nu poate fi considerat drept un motiv legitim.

(a se vedea punctele 60, 61, 63 și 64)

2.      Împrejurarea că sediul din Strasbourg este cel mai puțin frecventat dintre locurile principale în care Parlamentul European își desfășoară activitatea nu este de natură să autorizeze colegiul observatorilor să nu respecte obligația prevăzută expres la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European de a institui birouri de vot în cele trei locuri principale în care această instituție își desfășoară activitatea.

(a se vedea punctul 72)

3.      Rezultă în mod implicit, dar necesar din articolul 15 din Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European, care are drept obiect să permită controlul de către alegători al legalității operațiunilor de numărare a voturilor, că colegiul observatorilor este obligat să furnizeze alegătorilor, cu suficient timp în avans, orice informație privind data și locul acestor operațiuni.

(a se vedea punctul 83)

4.      Rezultă din coroborarea dispozițiilor articolului 18 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul privind reprezentarea personalului Parlamentului European că publicarea listei aleșilor în comitetul pentru personal, prevăzută la alineatul (2) menționat, trebuie în mod necesar însoțită de difuzarea de către colegiul observatorilor a tuturor informațiilor menționate la alineatul (1) amintit și privitoare în special la numărul voturilor exprimate pe listă și pe candidat, la procentul obținut de fiecare listă, precum și la numărul voturilor prin reprezentant. Astfel, din moment ce determinarea listei aleșilor rezultă în mod necesar din numărul voturilor exprimate pe listă și pe candidat, din procentul obținut de fiecare listă, precum și din numărul voturilor prin reprezentant, alegătorii nu ar putea fi în măsură să aprecieze oportunitatea de a introduce, pe baza articolului 18 alineatul (4) din regulamentul menționat, o reclamație în termenul minim de 10 zile lucrătoare ulterior publicării listei aleșilor dacă informațiile menționate mai sus nu le‑ar fi aduse la cunoștință.

(a se vedea punctul 90)