Language of document :

Beroep ingesteld op 19 april 2011 - ZZ / Parlement

(Zaak F-50/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster voor het beoordelingsjaar 2009 slechts één meritepunt te geven

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 20 januari 2011 tot afwijzing van verzoeksters klacht nietig verklaren;

het op 27 mei 2010 aan verzoekster ter kennis gebrachte besluit van het TABG van 11 mei 2010 om verzoekster voor het beoordelingsjaar 2009 slechts één meritepunt te geven, nietig verklaren;

het TABG wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten;

verzoekster een vergoeding van 2 000 EUR toekennen voor de geleden immateriële schade;

het Parlement verwijzen in de kosten.

____________