Language of document :

Acțiune introdusă la 18 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-49/11)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: B. Rohde-Liebenau, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care este respinsă cererea reclamantului de a retrage anumite documente din dosarul său medical și o cerere de despăgubiri

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 17 ianuarie 2011 a AIPN (nr. R/588/10);

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 363,23 euro, cu titlu de rambursare a cheltuielilor medicale;

obligarea Comisiei de a permite medicului desemnat de reclamant accesul la dosarul personal complet, inclusiv toate dosarele medicale;

sau, cu titlu subsidiar, prin transmiterea acestui dosar către reprezentantul legal al reclamantului în această cauză;

sau, cu titlu subsidiar, prin permiterea accesului la o copie a totalității dosarului;

sau, cu titlu subsidiar, prin permiterea unui acces electronic la totalitatea dosarului;

obligarea Comisiei de a declara că nu există nici un alt dosar personal sau medical, nici un dosar paralel;

sau, cu titlu subsidiar, obligarea Comisiei de a suprima orice dosar suplimentar și copiile existente ale unui astfel de dosar;

sau, cu titlu subsidiar, obligarea Comisiei de a insera conținutul acestora în dosarul personal obișnuit al reclamantului (sau în dosarul său medical) ;

obligarea Comisiei la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a încălcării drepturilor fundamentale, care aduce atingere onoarei și reputației sale, în cuantumul pe care Tribunalul îl va aprecia ca fiind echitabil și în temeiul jurisprudenței sale, fără a fi inferior salariului anual net al reclamantului în perioada în care acesta își excercita funcția în cadrul instituției pârâte imediat înainte de accidentul survenit în anul 2000;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 717 863, 04 €, egală cu de opt ori salariul său anual calculat pe baza cuantumului salariului perceput în ultimele 12 luni care au precedat accidentul în conformitate cu articolul 73 alineatul (2) litera (b) din Statut ;

sau, cu titlu subsidiar, un procent din această sumă pe care Tribunalul îl va aprecia echitabil;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________