Language of document :

2. mail 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-53/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hageja nime avaliku konkursi EPSO/AD/168/09-PL kandidaatide nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/168/09-PL konkursikomisjoni otsus mitte kanda hageja nime selle konkursi kandidaatide nimekirja;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________